Slovenská spoločnosť gynekologickej endoskopie, člen ESGE

 

II. Gyn.-pôr.klinika SZU FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica
Slovenská gynekologicko - pôrodnícka spoločnosť
Sekcia gynekologickej endoskopie SGPS
Európska spoločnosť gynekologickej endoskopie
Slovenská lekárska spoločnosť
Vás srdečne pozývajú na
XVII. kongres
Sekcie gynekologickej endoskopie SGPS
s medzinárodnou účasťou na tému
 
Robotika versuslaparoskopia v gynekologickej endoskopii
termín konania.: 14. - 15. apríl 2016

miesto konania: Tále, Hotel Partizán

 

 

 

 

 

Vážené kolegyne a kolegovia, milí priatelia
 

Vážení kolegovia a partneri,


Sekcia gynekologickej endoskopie SGPS a II. Gynekologicko– pôrodnícka klinika SZU FNsPF.D.Roosevelta v Banskej Bystrici si Vás dovoľujú osloviť s ponukouspolupráce a možnosťami partnerskej podpory podujatia.
Dovoľte mi, aby som Vás v mene výboru odbornej spoločnosti pozval na XVII. kongres Sekcie gynekologickej endoskopie SGPS, organizovanom v termíne 14.-15. apríla 2016 na Táloch v Hoteli Partizán.
Gynekológovia sa tu opäť zídu, aby si vymenili najnovšie poznatky, informácie i skúsenosti. Všetky informácie o prípravách kongresu budete postupne nachádzať na www.endoskopickykongres.sk.
Hlavnou témou XVII. kongresu s domácou i medzinárodnou účasťou bude zhodnotenie robotického a konvenčného laparoskopického prístupu v gynekologickej endoskopii, ale prezentované budú i okruhy tém z gynekologickej praxe, vrátane liečiv, pomôcok a inej zdravotníckej techniky.
XVII. kongres Sekcie gynekologickej endoskopie SGPS bude pre Vás jedinečnou príležitosťou stretnúť sa s predstaviteľmi i rádovými pracovníkmi odboru, predstaviť im svoje produkty a zoznámiť sa s ich potrebami. Takéto stretnutia sú pre všetkých zúčastnených vždy prínosné.

MUDr. Tibor Bielik, Ph.D.
koordinátor a spoluorganizátor podujatia


 
 
 
 
 
 
 
Bardejov
03. - 04. april 2014
 
Poprad
16. - 17. april 2015
 
sponzori:

RADIX - zástupca firmy KARL STORZ

Johnson & Johnson
B. Braun Medical
NIMAG
DINA-HITEX SK
COVIDIEN
Sekretariát :
II. Gynekologicko-pôrodnická klinika SZU
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta
Námestie L. Svobodu 1
975 17 Banská Bystrica
tel: ++421 48 441 21 41, ++421 48 413 10 28
fax: ++421 48 413 40 08
e-mail: tbielik@nspbb.sk
www linky :


 

ALIAS, web design
tel. č.: 0905 942922, 048 4412893
Všetky práva výrobcu a vlastníkov autorských práv sú vyhradené. Grafika, fotografie, zvuk , video, text a program na www.ssge.sk môžu byť používané len na osobnú potrebu. Obsah ani jeho časti nesmú byť kopírované a používané pre verejnú produkciu a pre iné účely bez súhlasu vlastníkov autorských práv. Vytváranie nepovolených kópií je zakázané.
copyright (c) 2009